Show Dance

Jest to połączenie takich elementów jak klasyka, akrobatyka, gimnastyka sportowa.  Najważniejsza jest technika, jak i przekazanie odbioru swojego układu. Umiejętno­ści aktorskie są podstawą tego stylu oraz nawiązanie kontaktu tancerzy z publicznością.